فارسی English

09121324842

این وب سایت همچنین برای موبایل ، تبلت و سایرنمایشگرها بهینه سازی شده است.

لیست برخی از ساختارهای سیم بکسل

نام :لیست برخی از ساختارهای سیم بکسل

وضعیت : موجود

  • ویژگی های محصول
  • توضیحات محصول
  • سفارش
سیم بکسل 35X7
سیم بکسل 8X36 SW + IWRC
سیم بکسل 8X36 SW + IWRC
سیم بکسل 6X19 + IWRC
سیم بکسل 6X19 + IWRC
سیم بکسل 6X12 + 7FC
سیم بکسل 6X12 + 7FC
سیم بکسل 6X36 SW + FC
سیم بکسل 6X36 SW + FC
سیم بکسل 7X7
Sling Wire Rope
Sling Wire Rope
سیم بکسل 6x19 + FC
سیم بکسل 6x19 + FC
سیم بکسل Power 6
سیم بکسل Power 18
سیم بکسل Power 35
استرند (رشته) 1x7 گالوانیزه
استرند (رشته) 1x7 گالوانیزه
استرند (رشته) 1x37 گالوانیزه
استرند (رشته) 1x37 گالوانیزه
طناب فولادی 6x19 سیل با مغزی الیافی
طناب فولادی 6x19 سیل با مغزی الیافی
طناب فولادی 6x19 سیل با مغزی فولادی
طناب فولادی 6x19 وارینگتون با مغزی الیافی
طناب فولادی 6x19 وارینگتون با مغزی الیافی
طناب فولادی 6x19 وارینگتون با مغزی فولادی
طناب فولادی 6x19 وارینگتون با مغزی فولادی
طناب فولادی 6x19 وارینگتون با مغزی فولادی
طناب فولادی 6x19 وارینگتون با مغزی فولادی
طناب فولادی 8x19 وارینگتون با مغزی الیافی
طناب فولادی 8x19 وارینگتون با مغزی الیافی
طناب فولادی 8x19 وارینگتون با مغزی فولادی
طناب فولادی 8x19 وارینگتون با مغزی فولادی
طناب فولادی 8x19 وارینگتون با مغزی الیافی
طناب فولادی 8x19 وارینگتون با مغزی الیافی
طناب فولادی وارینگتون با مغزی الیافی 6x 35
طناب فولادی وارینگتون با مغزی الیافی 6x 35
طناب فولادی وارینگتون با مغزی فولادی 6x 35
طناب فولادی وارینگتون با مغزی فولادی 6x 35
طناب فولادی 6x37 استاندارد با مغزی الیافی
طناب فولادی 6x37 استاندارد با مغزی الیافی
طناب فولادی 6x37 استاندارد با مغزی فولادی
طناب فولادی 6x37 استاندارد با مغزی فولادی