فارسی English

09121324842

سیم بکسل
این وب سایت همچنین برای موبایل ، تبلت و سایرنمایشگرها بهینه سازی شده است.

نحوه بازرسی سیم بکسل

نحوه بازرسی سیم بکسل


 
سیم بکسل

نکات و مواردی که باید در هنگام بازرسی سیم بکسل در نظر گرفته شود :
● ساییدگی
آسیب مکانیکی سیم بکسل ناشی از ساییدگی مکانیکی مواد تشکیل دهنده ی سیم بکسل است . برای جلوگیری از آسیب مکانیکی می توان از برنامه ی منظم روغن کاری و سیم بکسل های چکش کاری شده و یا سیم بکسل با تاب لنگ استفاده کرد . عبور سیم بکسل از روی درام ، قرقره یا سطح ساینده ، باعث ساییدگی سیم بکسل میشود . معمولا اگر قطر مفتول های بیرونی در اثر ساییدگی یک سوم قطر اولیه ی آن شود ، شکستگی ناشی از خستگی رخ می دهد و باید سیم بکسل جایگزین شود . به یاد داشته باشید که آسیب مکانیکی با آسیب پلاستیکی تفاوت دارد . در آسیب پلاستیکی تغییر شکل و جابه جایی ماده روی می دهد بدون این که ماده ای از بین برود در صورتی که در آسیب های مکانیکی تغییر شکل و جابه جایی با از بین رفتن مواد تشکیل دهنده همراه است .
● کشیدگی
در صورتی که میزان کشیدگی سیم بکسل بیش از حدود توصیه شده ی استاندارد باشد سیم بکسل باید تعویض شود .
میزان کشیدگی با توجه به جداول و فرمول های خاصی مشخص می شود که سه نوع کشیدگی قابل ذکر است :
کشیدگی اولیه یا ساختاری : در شروع به کارگیری سیم بکسل روی می دهد .
کشیدگی مرحله ی دوم (کشیدگی مختصر) : در یک دوره ی زمانی طولانی که شامل بیشترین دوره ی عمر سیم بکسل ، روی می دهد .
کشیدگی نهایی : در این ناحیه ، کشیدگی افزایش یافته وبه علت وجود نیروهای مخرب ، سیم بکسل هر چه زودتر باید تعویض شود .
● کاهش قطر سیم بکسل
کاهش قطر سیم بکسل به معنی کاهش کیفیت آن است . نیروهای سایشی ، کشیدگی ، شکستگی ، زنگ زدگی و شل یا سفت شدن تاب سیم بکسل از جمله عوامل موثر بر قطر سیم بکسل است . کاهش قطر سیم بکسل منجر به نازک شدن سیم بکسل و خراب شدن مغزی میشود و در صورتی که مغزی خراب شود سیم بکسل باید تعویض شود. قضاوت در مورد استفاده یا عدم استفاده از سیم بکسلی که قطرآن کاهش یافته ، با مراجعه به جدول مربوطه ، مشاهدات چشمی سیم بکسل ودر نظر گرفتن عوامل مؤثردیگر صورت می گیرد . طبق استاندارد,   چنانچه قطر سیم بکسل بر اثر کاهش 85 % قطر اصلی (اولیه) آن برسد آن سیم بکسل باید تعویض شود حتی اگر مفتول شکسته ای در ان دیده نشود .
اندازه گیری قطر سیم بکسل قبل از نصب ، اهمیت زیادی در افزایش طول عمر آن دارد . سیم بکسل با قطر کوجک تر از حدمجاز؛ باعث پارگی زود رس آن می شود و سیم بکسل با قطر بزرگ تر از حد مجاز باعث فرسودگی زود هنگام ان می شود. هنگام اندازه گیریقطر سیم بکسل دقت کنیدقطر واقعی سیم بکسل قطر همان دایره ای است که سیم بکسل در آن احاطه می شود .
طبق استاندارد ، چنانچه قطر سیم بکسل های 6 و 8 استرند به 90 در صد قطر اسمی آنها کاهش یابد ، باید تعویض شود .
● خوردگی
سطح کلی تمام مفتول های سازنده ی یک سیم بکسل ، تقریبا 16 برابر بزرگتر از سطح یک میله ی فولادی هم مقطع با آن است. این بدان معناست که در یک محیط خورنده اگر هیچ گونه پیش گیری های خاصی انجام نشود یک سیم بکسل در مقایسه با یک میله ی فولادی تقریبا 16 برابر سریع تر دچار خوردگی می شود. ارزیابی خوردگی به آسانی انجام نمی شود . خوردگی گویای روغن کاری نادرست است . خوردگی معمولا در سطوح داخلی و خارجی رخ داده و می تواند کلی یا موضعی باشد لذا نیازمند دقت نظر بیشتری است .ایجاد خوردگی در سیم بکسل به تعویض سیم بکسل منتهی خواهد شد.تغییر رنگ ناچیز مفتول ها در اثر زنگ زدگی ناشی فقدان روغن کاری است اما اگر زنگ زدگی عمیق باشد سیم بکسل باید سریعا تعویض شود.
برای کاهش اثرات خوردگی ، از برنامه ی منظم روغن کاری وسیم بکسل های مقاوم در برابر خوردگی (با روکش گالوانیزه و یا روی) استفاده می شود. امروزه از پلاستیک نیز برای جلوگیری از خوردگی در ساختمان سیم بکسل ها استفاده می شود که علاوه بر مقاومت در برابر خوردگی ، به نگهداری روغن مغزی نیز کمک می کند .

سیم بکسل
● پیچ خوردگی
پیچ خوردگی و تاب خوردگی، ناشی از تشکیل حلقه و کشیدن بیش از حد سیم بکسل است . سیم بکسل های پیچ خورده را تعویض کنید .
پیچ خوردگی سیم بکسل به دور محورش می تواند توسط هر قرقره یا درامی اتفاق بیفتد . سیم بکسل تحت یک زاویه ی عبور وارد قرقره شده ، نخست با لبه ی قرقره تماس پیدا کرده وسپس در شیار قرقره پیچیده می شود . این رویه می تواند باعث پیچ خوردگی سیم بکسل شود .
با افزایش زاویه ی عبور ، مقدار پیچ خوردگی نیز بیشتر می شود .  هنگامی که سیم بکسل با زاویه ی عبور یک درجه وارد شیار قرقره 35 درجه می شود هنگام تماس با لبه ی قرقره تنها حدود 5 درجه دچار پیچ خوردگی جزئی می شود ولی وقتی که با زاویه ی 5 درجه وارد همان قرقره می شود هنگام تماس با لبه ی قرقره حدود 50 درجه دچار پیچ خوردگی شدید می شود .
قابل ذکر است مقدار پیچ خوردگی سیم بکسل به اندازه ی اصطکاک بین سیم بکسل و قرقره نیز بستگی دارد . با توجه به توضیحات ذکر شده ، در صورت امکان بخش آسیب دیده را جدا و یا سیم بکسل را تعویض کنید . راه حل های زیر برای جلوگیری از پیچ خوردگی سیم بکسل پیشنهاد می شود :
اولین راه حل برای جلوگیری از پیچ خوردگی ، برنامه ی منظم روغن کاری است .
راه حل دوم ، استفاده از قرقره های فلزی به جای قرقره های پلاستیکی است ، چون اصطکاک کمتری ایجاد می کند .
راه حل سوم ، استفاده از قرقره هایی با شیار عریض تر است .
راه حل چهارم ، استفاده از سیم بکسل هایی است که لایه ی پلاستیکی داخلی داشته و در برابر پیچ خوردگی پایدارند .
راه حل پنجم ، عدم استفاده از قرقره هایی است که شیار آنها باریک است .
● حالت قفسی شکل
این حالت به دلیل عدم موازنه ی پیچشی سیم بکسل در نتیجه ی حرکاتی مانند توقف ناگهانی ، کشیدن سیم بکسل از درام کوچک یا پیچیده شدن سیم بکسل روی درام خیلی کوچک ، اتفاق می افتد . در بسیاری از حالات ، شل شدگی استرندها و حالت قفسی شکل به وسیله ی پیچیده شدن سیم بکسل به دور محور خودش ایجاد می شود. استفاده از قرقره هایی با شیار باریک ، استفاده ی نادرست از مفصل گردان و همچنین اعمال بار سنگین به یک سیم بکسل نو ، پیش از آنکه استرندها در جای خودقرار گیرند نیز منجر به ایجاد حالت قفسی شکل خواهد شد .
● شرایط موضعی
شل شدگی موضعی مفتول های بیرونی بدون وجود هیچگونه آثار صدمات مکانیکی در اطراف آن می تواند نتیجه ی خوردگی سیم بکسل شود .
لرزش بیش از حد یا شلاق زدگی موجب ساییدگی یا خستگی می شود . به حرکات درام های متوازن کننده توجه داشته باشید . محل های تقاطع روی درام و لبه های درام را بررسی کنید . تمامی اتصالات انتهایی سیم بکسل از نظر فرسودگی ، مفتول های شکسته و استرندهای آسیب دیده و ... را بازرسی کنید . ایجاد گره های موضعی روی سیم بکسل می تواند نتیجه ی شوک ناشی از بار روی سیم بکسل مغزی الیافی هنگام کار در محیط های مرطوب باشد . در این حالت سیم بکسل باید تعویض شود .

سیم بکسل
● آسیب های حرارتی
فلز سیم بکسل ها ممکن است در اثر حرارت بیش ار حد، تغییر رنگ داده و یا روغن کاری داخلی آنها از بین برود .سیم بکسل های مغزی الیافی بیشتر در معرض آسیب های حرارتی قرار دارند .افزایش دما تا حدود300 درجه سانتی گراد منجر به کاهش قابل ملاحظه ی مقاومت کششی سیم بکسل خواهد شد .
● مغزی بیرون زده
اگر به هر دلیلی مغزی سیم بکسل بیرون آمده باشد سیم بکسل باید تعویض شود. اگر در هنگام برش سیم بکسل ، دو سمت محل برش به خوبی بسته نشده باشد و نیز به جهت تاب سیم بکسل دقت نشود مغزی آن دچار بیرون زدگی خواهد شد .بیرون زدگی شدید مغزی ، در حالتی اتفاق می افتد که خم کردن سیم بکسل های نتاب در گوه ای با شعاع کوچک صورت گیرد .
● اتصالات انتهایی آسیب دیده
اتصالات ترک دار ، شکسته و تغییر شکل یافته باید تعویض شوند . ضمنا علت آسیب را یافته و آن را اصلاح کنید .
 
● کوفتگی
علل کوفتگی ، ضربه های مداوم و بلند کردن بار سنگین به طور مداوم است .
● شکستگی ناشی از خستگی
شکستگی مفتول هایی با لبه های کامل و بدون آثار مشخص فرسودگی در سطح آنها ، ناشی از خستگی است . تنش های خمشی یا لرزشی در بروز این نوع خستگی مؤثرند . برای کاهش خستگی سعی شود در صورت امکان قطر درام ها یا قرقره ها افزایش یافته و از سیم بکسل هایی با انعطاف بیشتر استفاده شود . ذکر این نکته ضروری است که اگر در یک طول کوتاه از سیم بکسل ، تمرکز مفتول های شکسته از مقدار مجاز آن فراتر رود ، آن سیم بکسل باید از رده خارج شود .
● مفتول های شکسته
تعداد مفتول های شکسته در قسمت بیرونی سیم بکسل ، نشان دهنده ی شرایط کلی سیم بکسل بوده و معیاری برای تعویض سیم بکسل است .
طبق استاندار،  حداکثر تعداد مفتول های شکسته مجاز برابر است با 10 % تعدا کل مفتول ها (وایرها ) در طولی معادل با 8 برابر قطر سیم بکسل .
برای مثال : اگر قطر یک سیم بکسل 6x19  برابر با 25 میلی متر باشد حداکثر تعداد مجاز مفتول های شکسته به صورت زیر محاسبه می شود .
mm200 = 8 x25 طول
تعداد کل مفتول ها 114 =6x19
10 درصد تعدا کل مفتول ها = 4/11 مفتول
یعنی : در طول 200 میلی متر از این سیم بکسل ، حداکثر 11 رشته مفتول شکسته مجاز است که وجود داشته باشد و اگر بیش از آن باشد سیم بکسل باید تعویض شود .
محل اتصال سیم بکسل به بست های انتهایی را از لحاظ شکستگی مفتول ها بازرسی کنید .
تحت هیچ شرایطی انتهای هیچ مفتول شکسته ای را با گاز انبر یا انبردست نچینید بلکه با حرکت رفت و برگشتی جلو به عقب آن را خم کرده و ببرید .
طبق استاندارد ، ارزیابی مفتول های شکسته در سیم بکسل های 6 و 8 استرند که روی قرقره ی فلزی قرار می گیرند بر پایه ی فاکتور ایمنی آنها به دو گروه زیر تقسیم بندی شده اند :
فاکتور ایمنی کمتر از 5 : در این حالت 5 % از تعداد مفتول های استرند بیرونی به استثنای مفتول های فیلر ارزیابی می شوند .
فاکتور ایمنی بیشتر از 5 : دراین حالت 10% ازتعداد مفتول های استرند بیرونی به استثنای مفتول های فیلرارزیابی می شوند .
طبق این استاندارد سیم بکسل در صورت وجود یکی از شرایط زیر باید تعویض شود :
● وجود سه مفتول شکسته یا بیش از سه مفتول شکسته در مجاورت قسمت انتهایی سیم بکسل
● وجود سه مفتول شکسته یا بیش از سه مفتول شکسته در یک استرند
● وجود پنج مفتول شکسته بین دو استرند در طولی به اندازه ی 10 برابر قطر سیم بکسل

محمد رضا عبداله زاده

www.wirerope-co.com
پارسیان تجارت
فروشنده سیم بکسل جرثقیل ، سیم بکسل نتاب و سیم بکسل تاورکرین ، سیم بکسل آسانسور و قطعات وابسته ، سیم بکسل بالابر ، سیم بکسل ، سیم بکسل گوستاولف
کپی متن فوق با ذکر منبع این سایت مجاز میباشد .
لینک به صفحه نخست
لینک به صفحه درباره ما
لینک