فارسی English

09121324842

این وب سایت همچنین برای موبایل ، تبلت و سایرنمایشگرها بهینه سازی شده است.

تمسه حمل بار

تسمه حمل بار بطور کلی در سه نوع عرضه میشوند


تسمه حمل بار یا بلت  طبق استاندارد در سه نوع زیر عرضه شده اند :

1 – تسمه حمل بار بدون چشمی : دو انتهای اینگونه بلت ها لب به لب دوخته شده و روی هم افتاده اند و تسمه ی یکپارچه را تشکیل داده اند . اینگونه بلت ها برای بستن بار بصورت عمودی و بسکتی و خفتی به کار می روند . از آنجایی که نقاط تماس بار با هر دفعه بلند کردن تغییر جهت می دهد . بار یکنواخت توزیع شده و لذا طول عمر بلت افزایش می یابد .
2 – تسمه حمل بار استاندارد دو چشمی : در دو انتهای این بلت ها دو چشمی یکسان تشکیل شده که در جهت بدنه ی اصلی بلت است . این چشمی ها می توانند هم عرض بدنه ی اصلی بلت بوده و یا از آن باریک تر باشند .
3 – تسمه حمل بار با چشمی تابیده یا برگشته : در دو انتهای این بلت ها دو چشمی با زاویه ی 90 درجه نسبت به بدنه ی اصلی بلت ایجاد شده است و این چشمی ها می توانند هم عرض بدنه ی اصلی یا باریک تر از آن باشند .
در بعضی از انواع تسمه جمل بار به جای چشمی های دوخته شده از چشمی های فلزی یا سایر اتصالات نیز استفاده می شود . این اتصالات بیشتر به شکل سه گوش (Triangle & Triangle : T T)  و خفتی و سه گوش (Triangle & Choker : TC )  یا D-Ring ساخته می شوند .
بلت ها برخلاف پایداری ذاتی ای که دارند توسط لبه های تیز بار و استفاده ی مداوم به راحتی می توانند دچار بریدگی شوند و نشانه های ساییدگی در آن ها ایجاد می شود .
برای جلوگیری از آسیب دیدگی بلت و تجهیزات حفاظتی زیر توصیه می شود :
حائل های چرمی – نایلونی
حائل های چرمی بیشترین مقاومت را در برابر بریدگی و ضعیف شدگی دارند . اما در شرایط آب و هوایی مختلف دچار تغییر شکل تدریجی می شوند . برای طول های بیش از 80/1 متر به دلیل ویژگی های کششی ساختار چرم توصیه نمی شود . از سوی دیگر حائل های نایلونی مقاومت بیشتری در برابر تغییرات آب و هوایی و روغن و گریس و بسیاری از مواد قلیایی دارند. حائل نایلونی به دلیل شباهت های مذکور و ویژگی های کششی برابری که با بلت دارد نسبت به چرم برتری دارد .


تسمه حمل بار

حفاظ های لبه
این حفاظ ها از قطعه های بلت یا چرم دوخته شده به دور هر لبه ی بلت هستند و از آسیب دیدگی بلت جلوگیری می کنند .
حفاظ های کشویی یا آستینی
این حفاظ ها برای جابه جایی بار با لبه های تیز به کار می روند . حفاظ های کشویی بلت را بطور کامل در برگرفته و هنگام کشش بلت جا به جا نمی شوند .
قطعات تقویتی
این قطعات می توانند به صورت دوگانه یا سه گانه به داخل چشمی های بلت دوخته شده و باعث افزایش ایمنی و طول عمر بلت شوند .
پوشش ( اندود کردن)
با اضافه کردن مواد پوشاننده روی بلت مقاومت آن در برابر ساییدگی و آسیب های شیمیایی افزایش خواهد یافت . اینگونه مواد پوششی با افزایش ضریب اصطحکاک جابه جایی سطوح لغزان را نیز ممکن می سازند . بلت های اندود شده با رنگ های روشن از سایر بلت ها مشخص می شوند . بلت های نایلونی با روکش کتان نیز برای جا به جایی مواد با سطوح ناصاف به کار می روند.
 پارسیان تجارت